WAŻNE KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj!

Wymagania i ważne ostrzeżenia 

Dołożyliśmy wszelkich starań, by nasz produkt był bezpieczny dla dzieci i innych użytkowników. By jednak zabawa naszymi książeczkami była bezpieczna, należy przestrzegać poniższych zasad: 

PIENNA best 3D coloring book

Dołożyliśmy wszelkich starań, by nasz produkt był bezpieczny. Jednak dla bezpieczeństwa dziecka / użytkownika i osób trzecich wszelkie czynności związane z produktem, opakowaniem etc. dziecko musi wykonywać pod stałym i ciągłym nadzorem osób dorosłych. Przed rozpoczęciem zabawy - przeczytaj instrukcję!

PIENNA best 3D coloring book

Zaokrągliliśmy rogi zestawu PIENNA®, dobraliśmy także taką grubość papieru, by miał odpowiednią sztywność i bezpieczeństwo. Zwracamy jednak uwagę, że w szczególnych przypadkach dziecko może zranić siebie lub innych. Osoba dorosła, pod nadzorem której dziecko używa materiałów PIENNA® stale powinna kontrolować zachowania dziecka. W przypadku lekkiego uszkodzenia skóry - należy miejsce zdezynfekować i skontaktować się z lekarzem. W poważniejszych przypadkach uszkodzeń - pilnie skontaktuj się z lekarzem. 

PIENNA best 3D coloring book

Produkt jest wykonany z papieru, który z zasady jest łatwopalny. Używać z dala od źródeł ognia. 
Opakowanie w postaci folii, papieru, klei (taśma dwustronna oraz naklejki) podczas spalania mogą wydzielać szkodliwe dla zdrowia substancje. Po użyciu - wyrzuć produkt i opakowanie do odpowiednich pojemników na śmieci. Nie spalać. 

PIENNA best 3D coloring book

Nasz zestaw jest produktem składającym się z elementów do kolorowania. Foliowe opakowanie, okładka zewnętrzna, naklejki promocyjne, dołączana do zestawu instrukcja oraz inne elementy nie będące produktem, tylko dodatkiem - NIE są elementami do używania i kolorowania / zabawy przez dzieci (Użytkowników). Dołączana koperta jest elementem do ewentualnego zapakowania produktu i jego wysyłki. Wszelkie czynności dziecko musi wykonywać pod nadzorem osób dorosłych. 

PIENNA best 3D coloring book

Produkt nie zawiera chemicznych wybielaczy, a farba poligraficzna spełnia normy EN-71/3 (przepisy dotyczące zabawek) i CONEG (dotyczące metali ciężkich). Jednak w przypadku próby zjedzenia któregokolwiek z elementów może dojść do np. zadławienia się dziecka / użytkownika. W przypadku połknięcia przez dziecko / użytkownika części lub całości produktu lub innych dołączanych elementów - należy pilnie skontaktować się z lekarzem. 

PIENNA best 3D coloring book

Kolorowanka 3D PIENNA® jest książeczką kierowaną do dzieci powyżej 3 roku życia. Zabawa i użytkowanie produktu powinno być jednak zawsze pod nadzorem osób dorosłych. 

Szybkie linki:

Prawne: